Overhandiging boekje 25 jaar SHC

Bijgaand een paar foto's van de overhandiging van het boekje 25 jaar SHC aan wethouder Rene de Vent op 27 november j.l.

De voorzitter Jan Bruins hield een speech, waarin hij Reinder Sanders bedankte voor het maken van dit boekje.

Een overzicht van 25 jaar vereniging "het Oale Meestershuus" waarin heel veel leuke, mooie en wetenswaardige momenten staan vermeld.

Ook bedankte hij de vele vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt dat ons museum alweer zo lang bestaat, en deed een oproep aan iedereen, op naar de volgende 25 jaar.

Dhr. en mevr. Sanders kregen een geschenk overhandigd van de voorzitter als blijk van waardering.

Vervolgens sprak de wethouder de aanwezigen toe. Hij wenste de vereniging alle goeds toe, en bedankte de voorzitter voor het eerste exemplaar van het boekje, 25 jaar SHC. Hij memoreerde dat het belangrijk is dat het verleden levend gehouden blijft worden, want: Wie het verleden niet kent, kan het heden niet doorgronden noch de toekomst richting geven.  Een wijze uitspraak waar iedereen zich in kon vinden.

Na het officiele deel konden de aanwezigen nog even gezellig napraten.

Namens het bestuur: Jan Everts

Vrijwilligers bedankfeestje

Op 9-10-2015 hebben we voor alle vrijwilligers een bedankfeestje georganiseerd.
Om 13.00 uur vertrok de afgeladen bus voor een tour door zuid-west Drente
Via allerlei binnenweggetjes werden de rondgetourd door dit mooie deel ven de provincie.
Onderweg werd er veel informatie gegeven over de route, en wat er zoal te zien was.
Tegen 4 en. werd en een stop ingelast in Vledder, waar we wat gedronken hebben.
Ook de terugreis was zeer interessant.
Terug bij het museum werden we onthaald op een paar drankjes en een chinees buffet.
Dat ging erin als...... juist ja, dat bedoel ik.
Het was al met al een heel gezellige dag, waar we allemaal van hebben kunnen genieten.
Namens het bestuur: Jan Everts

De plaggenhut

De aanblik van de plaggenhut bij het museum was de laatste tijd niet om aan te zien.
De plaggen op het dak waren eigenlijk geen plaggen, maar meer heidepollen met veel zand.
Door de vele regen spoelde veel zand weg waardoor het er steeds meer onverzorgder ging uitzien.
Een goede reden voor het bestuur om daar wat aan te gaan doen. Er zouden gratis oud Hollandse pannen beschikbaar gesteld worden, maar door omstandigheden kon dat niet op korte termijn gerealiseerd worden. Dus werd er besloten om nieuwe “oud Hollandse“ pannen te gaan kopen.
Een aantal vrijwilligers, Anton Gerrits, Sander Berg, Johan Sieljes en Chris v.d. Most waren bereid om een paar dagen te besteden aan het verbeteren van de plaggenhut. Het resultaat……een prachtig, modern gereorganiseerde plaggenhut met een nieuw dak, voorzien van oud Hollandse dakpannen. Op de open monumentendag kon onze vernieuwde plaggenhut bewonderd worden, met dank aan de vrijwilligers.
Blijft natuurlijk wel de vraag of de naam, plaggenhut, nog wel goed is.
Wie heeft er een andere naam voor in gedachten? Laat het weten aan het bestuur.

Namens het bestuur : Jan Everts

Verslag Open Monumentendag 2015

Bijgaand een aantal foto's van de open monumentendag 2015.
Bij de opening heeft onze voorzitter Jan Bruins en toespraak gehouden, en daarna Wethouder Rene de Vent
Er waren toen ca 50 personen aanwezig, waaronder afgevaardigden van Sibculo, Gramsbergen Dedemsvaart en Hardenberg.
De Onstwedder gaarven waren aanwezig met diverse ambachten en ook de plaatselijke kunstenaars Ab Bout en Ria Huijgen die demonstraties gaven en hun werk lieten zien.
In de loop van de dag druppelden regelmatig bezoekers binnen.
Om ca 16.00 uur hebben we de zaak afgesloten en nog even nagezeten
Al met al een gezellige dag!

Open monumentendag 2015

De open monumentendag zal plaatsvinden op 12 september 2015.
De officiële opening is in ons museum in Slagharen en zal verricht worden door wethouder de Vent om 10.00 uur. (Herenstraat 24 te Slagharen)
Het thema van de OMD is dit jaar “ Kunst en ambacht.”
Op het museumterrein en in de haarslag zullen Ad Bout en Ria Huijgen, onze lokale kunstenaars, hun werk laten zien en demonstraties geven.
Ook zullen er diverse ambachten worden gedemonstreerd en een straatmuzikant zal de dag opvrolijken met leuke deuntjes.
Ook in Hardenberg, Dedemsvaart Gramsbergen en Sibculo zal aandacht besteed worden aan de OMD.

Fotoherkenningsmiddag 20-6-2015

Museum “Het Oale Meestershuus” in Slagharen organiseert op zaterdag 20 juni 2015 een fotoherkenningsmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Speciaal aandacht is er deze middag voor de serie “Herinneringen aan Slagharen” van André Flapper. Het doel is om zoveel mogelijk aanvullingen te krijgen op de ontbrekende gegevens. De serie is inmiddels uitgebreid tot ruim 20 mappen en bevat echt een schat van gegevens. Foto's van huizen en van families die daarin hebben gewoond. Maar ook foto's van verenigingen ontbreken daarin niet. Dat alles met toevoeging van bekende verhalen en andere gegevens.
Ook het archief van de OLS/OBS De Baanbreker in Lutten is die middag in te zien. Voor oud-leerlingen een bron van herkenning en herinneringen. Wellicht kunnen daar ook nog aanvullingen of andere verhalen aan worden toegevoegd. Hoe meer gegevens uit het verleden bewaard blijven hoe beter.
Elke keer reageren bezoekers van het museum met de verzuchting; “Wat prachtig dat deze herinneringen hier bewaard worden.”
Omdat de vereniging 25 jaar bestaat is een overzichtstentoonstelling gemaakt met onderdelen van alle exposities die in die jaren tentoongesteld zijn. Deze middag kan dus ook gebruikt worden om die overzichtstentoonstelling te bezichtigen.
 

Opening Museumjaar 2015

Burgemeester Snijders heeft de officiele opening verricht door het stoepbord op de stoep te plaatsen.

Onze voorzitter Jan Bruins hield een toespraak en daarna burgemeester Snijders.

Er waren ca 50 mensen aanwezig, die, na de toespraken, de expositie van 25 jaar vereniging konden bekijken.

Al met al een zeer geslaagde middag.

 

 

 

Informatieavond vrijwilligers

Bijgaand een paar foto's van de vrijwilligersinformatieavond.

Op deze avond heeft Janna van de Berg op een heel leuke wijze vertelt over 25 jaar vereniging "het oale meesterhuus"

Alle vrijwilligers werden deze avond bijgepraat over het komende museum/jubileumjaar.

De expositie toont een overzicht van 25 jaar vereniging, met bijna alle gehouden exposities.

 

Een leuke leerzame avond

 

 

 

Nieuwe rubriek "Wie weet wat dit is".

Omdat de rubriek "Wie weet wat dit is" in de Posthoorn altijd erg populair is bij onze lezers lijkt het ons leuk om ook regelmatig op de site foto's te publiceren van voorwerpen waarvan we niet weten waarvoor het gediend heeft.

Klik hiervoor in het menu op "Herkent u deze foto's?" en daarna op het sumenu-item "Wie weet wat dit is?".