Bezoek delegatie partnermuseum uit Berge

Op 21 mei jl. is een delegatie van ons partnermuseum uit Berge op bezoek geweest in Slagharen.
De ontvangst was in de Haarslag bij het Oale Meestershuus.
Museumleider Christoff Otten hield een toespraak namens het bestuur van het Meijer Haus in Berge. Hij wees op de gezamenlijke band die er is tussen Berge en Slagharen. Begin vorige eeuw, en nog eerder kwamen veel mensen uit Duitsland naar o.a. Slagharen omdat hier veel werk te doen was in het veen bijvoorbeeld. Hij overhandigde aan Elly Schlepers een wijnrank, met de wens, dat hij vruchtbare grond mag vinden in Slagharen.
Na een welkomstwoord van Elly Schlepers, werd onder het genot van een bakkie koffie respectievelijk thee en een Slagharense krentewegge gezellig bijgepraat.
Daarna vertrok het hele gezelschap naar Loozen, voor een boottocht over de Vecht, de rivier die ontspringt in Duitsland en eindigt in Nederland.

Terug in de Haarslag werd genoten van een heerlijk buffet.
Het was weer een gezellige samenkomst van de beide musea Berge en Slagharen.
De wijnrank is inmiddels geplaatst in de tuin van het museum, uiteraard op een zonnige plaats.

Namens het bestuur: Jan Everts

 

Klik op deze link voor een foto impressie van dit bezoek.

 

Bezoek Univé aan museum Slagharen

Op donderdag 19 mei 2016 bracht de directie en ledenraad van Univé een bezoek aan het museum van het Streekhistorisch centrum aan de Herenstraat in Slagharen. Vicevoorzitter Albert Jan Nijeboer van het SHC, maakt deel uit van de ledenraad Drenthe-Overijssel van Univé en had dit team-building uitje mede voorbereid.

De 18 gasten werden ontvangen in de Haarslag waar oud voorzitter Jan Bruins, onder het genot van een hapje en drankje, een korte uitleg gaf van het ontstaan, het doel en de continuïteit van het museum. Hij memoreerde het belang van het museum in dit voormalige veengebied en dat met name de inbreng van vrijwilligers van onschatbare waarde is. Hij hield zijn toehoorders voor dat het financieel voorzichtig manoeuvreren is om alles in goede staat te houden en daarom moet er inventief en creatief gewerkt worden. ‘Dus mochten jullie nog vrije tijd en ideeën over hebben dan houden we ons van harte aanbevolen’, aldus de oud preses. Daarna was het tijd voor een kort bezoek aan het museum waar de gasten door een aantal vrijwilligers werden rondgeleid.

Klik op de afbeelding om naar ons fotoalbum te gaan

Erg gezellige pannenkoekenfietstocht!

Honderdzestig fietsers melden zich op 2e pinksterdag bij het Oale Meestershuus in Slagharen voor de inmiddels vermaarde pannenkoeken fietstocht. Gezien het voorspelde weer en de concurrentie van het rondje Radewijk toch een mooi resultaat, aldus Jan Bruins, mede organisator van de tocht namens het streek historisch centrum.

De tocht voerde de deelnemers langs de Stobbeplas, door het westelijk gedeelte van Lutten, het fietspad door het Collenbrandersbos naar de Ommerweg. In Heemserveen kon men de open dag van Melkveebedrijf Deterd Oude Weme aan de Sijsamaweg bezoeken. Daarna ging het richting Collendoorn en via het Engelandsebos naar Ane waar bij de Anermolen een fruitstop was ingepland. Via de Krim voerde de route naar de stopplaats waar de tocht haar naam aan ontleed. 

In de schuur van de fam. Nieuwland aan de Schuineslootweg waren vrijwilligers van het streekmuseum druk in de weer met beslag, pannen, bestek en stroop en creëerden heerlijke pannenkoeken. Het trio Kobello, naam ter plekke verzonnen, zorgde muzikaal voor een gezellige sfeer waarin zich de fietsers al etend wentelden. Na deze versterking van lichaam en geest was het laatste stukje fietsen peanuts.

Klik op de afbeelding om naar ons fotoalbum te gaan

Het museum is weer open

Vanaf vandaag is het museum weer wekelijks open voor bezoek.
Onze gastdames en gastheren zijn er weer helemaal klaar voor.
Anton en Lies Gerrits en Mieke Spijker zijn vanmiddag begonnen met hun taak.
Ze kunnen U veel vertellen over de nieuwe exposities, maar ook over alle vaste exposities.
Net als alle andere gastdames en gastheren willen zij U graag rondleiden door het museum.

Streekhistorisch centrum Slagharen opent deuren.

Zaterdag 2 april opende oud-voorzitter Jan Bruins, die twee dagen eerder tijdens de jaarvergadering afscheid nam, het nieuwe museumjaar in Slagharen. Dit deed hij nadat vicevoorzitter Albert Jan Nijeboer hem de sleutel van het “Oale Meesterhuus” had overhandigd.


Daarna mochten de gasten naar binnen om een nieuw aantal exposities te bewonderen. Met name de schitterende verzameling verdedigingswapens van Harry Spijker uit Hardenberg trok de aandacht. Hierin laat hij zien hoe de mensen in Nederland en deze omgeving zich verdedigden tegen onverlaten. De heer Spijker was zelf aanwezig om enthousiast antwoord te geven op alle vragen die werden geteld. Verder aandacht voor 100-jaar geschiedenis in en om de kapel in Schuinesloot en een overzicht van poëziealbums en jongensboeken. Daarnaast een bonte verzameling eierdopjes van mevr. Zomer en een collectie radio-ontvangtoestellen van dhr. Luijmes, beiden uit Lutten. In de Haarslag hebben de dames van ‘Zij Actief’ een overzichtstentoonstelling ingericht van hun activiteiten in de afgelopen 70 jaar. Het museum is geopend tot eind oktober op maandag van 13:30 tot 16:00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.


Foto's van dit evenement
                                        Filmpje van dit evenement

Afscheid voorzitter Jan Bruins

Donderdagavond 31 maart werd, op een uitstekend bezochte ledenvergadering van het Streekhistorisch centrum Slagharen, afscheid genomen van voorzitter beheerder Jan Bruins.
In de Haarslag werd na de gebruikelijke agendapunten zoals notulen, jaarverslag en het financieel verslag, de begroting voor 2016 met algemene stemming aangenomen Daarna werd afscheid genomen van voorzitter beheerder Jan Bruins. Na 8 jaar geeft hij de voorzittershamer over aan vicevoorzitter Albert Jan Nijeboer uit Lutten.
Na het officiële gedeelte werden de aanwezigen verrast met een optreden van een oude zanggroep uit Slagharen genaamd ‘Sweet Memory’. Zij brachten een repertoire uit de jaren 60/70 wat door de aanwezigen met enthousiast meezingen werd beloond.

  

Opening museumjaar 2016

Op zaterdag 2 april a.s. opent het Streekhistorisch museum in Slagharen haar deuren voor het inluiden van het museumjaar 2016. Alle leden zijn die dag van harte welkom, om te zien wat het museum dit jaar te bieden heeft.

Een hele mooie verzameling verdedigingswapens van dhr. Spijker uit Hardenberg laat zien hoe de mensen in Nederland en deze omgeving zich verdedigden tegen onverlaten. In de Haarslag hebben de dames van ‘Zij Actief’ een overzichtstentoonstelling ingericht van hun activiteiten in de afgelopen 70 jaar. Verder aandacht voor 100-jaar geschiedenis in en om de kapel in Schuinesloot. Daarnaast een overzicht van poëziealbums en jongensboeken. Verder een eierdopjes verzameling van mevr. Zomer en een verzameling radio-ontvangtoestellen van dhr. Luijmes, beiden uit Lutten. Dit alles maakt een bezoek aan het museum meer dan waard. Alleen al om te zien wat mensen zoal verzamelen. Noteer alvast in uw agenda: 2 april 2016.

Zie ook onze rubriek "Exposities". 

Jubileumfeest van het “Oale meestershuus”

In de R.K. kerk in Slagharen werd zaterdagavond het 25 jarig bestaan van de Historische vereniging feestelijk gevierd. Het bestuur had voor deze avond het “Intermezzo Friesland “uitgenodigd.  Deze groep, bestaande uit 5 geschoolde zangeressen en een pianist gaven een spetterende show met als titel “van wie is deze koffer?“ Ze brachten liedjes ten gehore uit verschillende gevarieerde genres van operette, luisterliedjes en bekende meezingers.  Op het repertoire stonden o.m. “ik trek mijn wandelschoenen aan” en zij kon het lonken niet laten “van Wim Zonneveld. Ook het Viljalied, het bloemenlied , een ABBA – medley en het komische Griekse liedje “stroeivoei” werden ten gehore gebracht. De groep werd met een enthousiast applaus bedankt voor hun geweldige optreden. De vele aanwezigen hebben kunnen genieten van een prachtige avond, waarmee tevens het jubileumjaar werd afgesloten.

Klik op deze link voor een overzicht van deze avond. Deze rapportage is gemaakt door Henk Taselaar.

Kerstmarkt en het Oale Meestershuus

Dickens sfeer rond het Oale Meestershuus

De kerstmarkt in Slagharen op vrijdagavond 11 december kende een uitstekende sfeer en de talrijke bezoekers genoten van een groot aanbod van kramen en stands van verenigingen.

Rond en in het "Oale Meestershuus" was een Dickens sfeer gecreëerd. Mr. Pickwick, Scrooge, Christmas Carol Singers, weeskinderen, kantoorklerken en deftige lieden, ze waren er allemaal. Maar het Streek historisch centrum had ook een echte kerststal. In de onlangs gerenoveerde plaggenhut hadden Jozef en Maria een onderkomen gevonden voor hen en het pasgeboren kindeke Jezus. Diverse koren en kleine ensembles brachten mooie Kerst Carrolls ten gehore en de kinderen studeerden in Dickenstijl Kerstliedjes in.

Klik op deze link voor een door Roelof Overweg gemaakt filmpje over de kerstmarkt.

Overhandiging boekje 25 jaar SHC

Bijgaand een paar foto's van de overhandiging van het boekje 25 jaar SHC aan wethouder Rene de Vent op 27 november j.l.

De voorzitter Jan Bruins hield een speech, waarin hij Reinder Sanders bedankte voor het maken van dit boekje.

Een overzicht van 25 jaar vereniging "het Oale Meestershuus" waarin heel veel leuke, mooie en wetenswaardige momenten staan vermeld.

Ook bedankte hij de vele vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt dat ons museum alweer zo lang bestaat, en deed een oproep aan iedereen, op naar de volgende 25 jaar.

Dhr. en mevr. Sanders kregen een geschenk overhandigd van de voorzitter als blijk van waardering.

Vervolgens sprak de wethouder de aanwezigen toe. Hij wenste de vereniging alle goeds toe, en bedankte de voorzitter voor het eerste exemplaar van het boekje, 25 jaar SHC. Hij memoreerde dat het belangrijk is dat het verleden levend gehouden blijft worden, want: Wie het verleden niet kent, kan het heden niet doorgronden noch de toekomst richting geven.  Een wijze uitspraak waar iedereen zich in kon vinden.

Na het officiele deel konden de aanwezigen nog even gezellig napraten.

Namens het bestuur: Jan Everts