Jaarvergadering Streekhistorisch centrum

Donderdag 30 maart vond in de Haarslag de jaarvergadering plaats. Voorzitter (a.i.) Albert Jan Nijeboer mocht een grote ledenschare begroeten en een speciaal welkom aan de ereleden. De verschillende verslagen, jaarverslag, financieel verslag, werden geaccordeerd. De bestuursleden Elly Schlepers en Adelheid Kleinheerenbrink werden herkozen en de nog openstaande vacature wordt, onder groot applaus, opgevuld door Martin Viskaal.


Na de pauze wist schrijfster en voorvechtster van de Drentse streektaal, Marga Kool, haar toehoorders soms tot een bulderende lach en soms tot ingetogen ontroering te verleiden. Haar schitterende voordrachten uit eigen werk werden bijzonder gewaardeerd.


De avond werd besloten met het nuttigen van een 'habbekrassie'.