Vrijwilligers instructie avond

Om de taak van Jan Everts te verlichten zullen Mieke Spijker en Henk Bols een aantal taken overnemen. Mieke zal een aantal taken op zich nemen betreffende de werkzaamheden binnen de muren van het museum, en Henk zal taken overnemen betreffende alles rondom de gebouwen. Er is een taakomschrijving gemaakt voor de beide vrijwilligers. De planning voor de gastdames-heren is gereed. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van een ieder. Dat lukte niet altijd, dus er zijn wat verschuivingen. Hopelijk kan iedereen zich daarin wel vinden.

Op zaterdag 1 april (geen grap) is de officiële opening van het museumjaar 2017. Zoals al eerder gezegd, zal Bouwe Bemboom die verrichten.

Een woord van dank naar de vele vrijwilligers is hier zeker op zijn plaats. Het gehele museum, de Haarslag, het tbc huisje, het stookhok en de plaggenhut zijn weer helemaal schoongemaakt. Ook diverse reparaties zijn verricht. De wasmachine in het stookhok heeft weer een goede bodem, de kast in het kledingmagazijn is weer klaar, en er wordt hard gewerkt aan de afscheiding met buren v.d. Most, zodat het treintje weer helemaal van voor naar achter kan rijden. Er zijn nog plannen voor een soort afdak voor de trein bij de voordeur van de Haarslag. Ook de bomen zijn gesnoeid, waardoor er hopelijk weer wat meer zonlicht op ons gras kan schijnen. In de ontvangstkamer hangt een schema, waarop aangegeven diverse kleine werkzaamheden die door de dienstdoende gastdames-heren verricht kunnen worden.