Evenementen 2017

 

30 maart 2017: Jaarvergadering

Op 30 maart is de algemene ledenvergadering van onze vereniging.
Alle leden zijn van harte welkom, om kennis te nemen van de activiteiten voor het komende jaar. Ook zal er weer een bestuursverkiezing plaatsvinden, zodat we als vereniging en als bestuur weer vooruit kunnen. Er zal ook informatie worden gegeven over de nieuwe wisselexposities in ons museum. Marga Kool zal na de pauze op de haar bekende wijze iets vertellen over wat haar bezig houdt, en wat voor ons interessant is om te weten.

 

1 april 2017: Opening museum

Op 1 april 2017 (dat is geen grap) zal ons museum officieel worden geopend
Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. De officiële opening zal worden verricht door Bouke Bemboom en zijn zoon. Dat past geheel in de sfeer van de expositie die aan het ponypark is gewijd.
Ook de inbreng van de basisscholen in Slagharen is van groot belang. Hoe kijken de kinderen naar het 175 jarig bestaan van ons mooie dorp. Ze laten het zien in ons museum.

 

5 juni 2017: Fietstocht

Op tweede pinksterdag 5 juni 2017 is weer de fietstocht van het museum.
Een hele mooie tocht , die zoals gebruikelijk eindigt met een geweldige traktatie, namelijk: pannenkoeken eten ! Wilt U al fietsend genieten van de mooie omgeving van Slagharen en omgeving, kom dan naar het Oale meestershuus en doe mee.

 

 

9 oktober 2017: Open monumentendag

Op 9 oktober 2017 is de open monumentendag. Het thema is dan “Boeren Burgers en Buitenlui”
De nadruk ligt hiermee sterk op de mensen en hun onderlinge economische en culturele relaties.
Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.
Hoe wij als museum daar op inspelen moet nog worden uitgewerkt.

 

Medio november 2017: Sinterklaashuus is weer open

Ook dit jaar komt Sinterklaas weer bij ons op bezoek! Kom kijken hoe hij hier logeert! De juiste datum is nog niet bekend. Deze wordt z.s.m. bekend gemaakt.

 

 

 

Medio december 2017: Kerstmarkt

Kerstmarkt op het kerkplein en in het museum. De juiste datum is nog niet bekend. Deze wordt z.s.m. bekend gemaakt.